ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เชิญชวนร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการอ้างอิงและการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบAPAสำหรับผลงานวิชาการ/วิชาชีพเพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สวนสุนันทา กำหนดจัดโครงการบริการและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้

การเขียนบรรณานุกรมรูปแบบAPAสำหรับผลงานวิชาการ/วิชาชีพเพื่อตำแหน่งที่สูงขึ้น 

ในวันที่ 19-20 ธันวาคม 2562 

ศึกษารายละเอียดและลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ www.library.ssru.ac.th

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 021601155 021601249

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Monday, November 25, 2019 - 13:45