ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

สรุปผลการจัดการแข่งกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 "อันดามันเกมส์"

 

สรุปผลการจัดการแข่งกีฬาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 12 "อันดามันเกมส์"

วันที่ 11-17 สิงหาคม 2562 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ดูข้อมูลเพิ่มเติม http://srivijayagames.rmutsv.ac.th/andamangames/

Date: 
Thursday, September 19, 2019 - 15:00