ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ขยายเวลาประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งช่างไฟฟ้า

วัน - เวลา รับสมัคร                                วันที่  ๔ - ๑๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

                                                           (ในวัน - เวลาราชการ ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก                วันที่  ๑๘  กรกฎาคม  ๒๕๖๒

                                                            ณ  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก            วันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๖๒  

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Thursday, July 4, 2019 - 08:30 to Friday, July 12, 2019 - 16:30