ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

กฟภ. แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น.

กฟภ. แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า วันที่ 8 ตุลาคม 2556 เวลา 09.00 - 16.00 น. เพื่อทำการตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณแนวเสาไฟฟ้าแรงสูง ทำให้พื้นที่ภายใน มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (เว้นแต่ อาคารที่มีเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง) จะไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในวัน-เวลา ดังกล่าว

Date: 
Friday, October 4, 2013 - 08:45 to Tuesday, October 8, 2013 - 08:45