ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรายละเอียด/กำหนดการ/แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ/ใบสมัคร การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำเขตเลือกตั้งตรัง

ประกาศคณะกรรมการอำนวยการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ โดยมีกำหนดการในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

วันที่ 7 - 8 ตุลาคม 2556 รับใบสมัครและสมัคร ณ เขตเลือกตั้งที่สังกัด
วันที่ 9 ตุลาคม 2556 ประกาศหมายเลขผู้สมัครรับเลือกตั้ง และบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งที่สังกัด
วันที่ 21 ตุลาคม 2556 ลงคะแนนเลือกตั้ง ณ เขตเลือกตั้งที่สังกัด
วันที่ 22 ตุลาคม 2556 มหาวิทยาลัย ประกาศผลการเลือกตั้ง

และรายละเอียดอื่นๆ ตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้

Date: 
Thursday, October 3, 2013 - 09:15 to Thursday, October 24, 2013 - 09:15