ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์

วัน - เวลา รับสมัคร      12 – 20  มีนาคม 2562
(ในวัน-เวลา ราชการ 08.30 – 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก   วันที่  25  มีนาคม 2562  เวลา 09.00 น.

ณ สำนักงานสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Wednesday, March 13, 2019 - 11:00