ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป(หอพักนักศึกษา) สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

ประกาศ ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป หอพักนักศึกษา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Tuesday, March 12, 2019 - 09:15 to Tuesday, March 19, 2019 - 09:15