ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ปฏิบัติหน้าที่ประจำหอพักนักศึกษาหญิงศรีตรัง 1และศรีตรัง 2 งานบริหารกิจการนักศึกษา สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

Date: 
Thursday, January 31, 2019 - 11:30 to Tuesday, February 19, 2019 - 11:30