ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาขอผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปีการศึกษา 2561

บัญชีรายชื่อผู้ขอผ่อนผันตรวจเลือกเข้ารับราชการทหากองประจำการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  วิทยาเขตตรัง ประจำปีการศึกษา  2561

 

Date: 
Friday, January 11, 2019 - 11:00 to Tuesday, April 30, 2019 - 11:00