ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ทุกสังกัด ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ อาจารย์จุมพล พุ่มเพชร และขอบคุณบุคลากร งานกีฬาดอกเสม็ดเกมส์ ครั้งที่ 8

ขอเชิญชวนคณาจารย์ และบุคลากรทุกท่าน ทุกสังกัด ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ อาจารย์จุมพล พุ่มเพชร และขอบคุณบุคลากร งานกีฬาดอกเสม็ดเกมส์ ครั้งที่ 8 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ อาคารกิจกรรม

Date: 
Wednesday, September 25, 2013 - 11:00