ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบลุกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นฐาน สังกัดคณะวิทย์-ประมง

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Friday, November 30, 2018 - 16:15 to Wednesday, December 12, 2018 - 16:15