ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.พนักงานประมงพื้นฐาน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานประมงพื้นฐาน สังกัดคณะวิทยาศาสตรืและเทคโนโลยีการประมง

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Tuesday, November 20, 2018 - 13:15 to Friday, November 30, 2018 - 13:15