ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สาขาภาษาต่างประเทศ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Wednesday, November 7, 2018 - 09:30 to Monday, December 17, 2018 - 09:30