รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ตั้งแต่วันที่ 10 – 17  กรกฏาคม  2561  เวลา 08.30 – 16.30 น. 

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Monday, July 9, 2018 - 13:15 to Friday, July 27, 2018 - 13:15