มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาบริหาระุรกิจ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

Date: 
Tuesday, May 1, 2018 - 10:30 to Friday, May 18, 2018 - 10:30