ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ประกาศ เรื่อง การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

ประกาศ๕ระกรรมการอำนวยการเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ เรื่อง การเลือกตั้งซ่อมกรรมการสภาวิชาการจากคณาจารย์ประจำ

รายละเอียดดังแนบ

Date: 
Tuesday, April 24, 2018 - 08:45 to Thursday, May 31, 2018 - 08:45