ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

รับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ 16 อัตรา

ผู้สนใจขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม จนถึง วันที่ 15 มีนาคม 2561 (ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)

Date: 
Friday, March 9, 2018 - 10:15 to Friday, March 30, 2018 - 10:15