ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % (3,510 บาท) ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันที่ 26 มกราคม  2561 เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง
พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ 

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Wednesday, January 24, 2018 - 16:00 to Wednesday, February 28, 2018 - 16:30