ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันที่ 3 มกราคม 2561 เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานการคลัง
อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ 

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Wednesday, December 27, 2017 - 16:00