ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

ประจำงานบริหารนโยบายและแผน

1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย           จำนวน   1    อัตรา       ค่าจ้างเดือนละ   7,800  บาท

สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

1. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป                        จำนวน     1     อัตรา        ค่าจ้างเดือนละ      13,840  บาท

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ที่ หน่วยพัสดุ งานการคลัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ตั้งแต่วันที่ 1 – 12  ธันวาคม  2560 เวลา 08.30 – 16.30 น.  

Date: 
Friday, December 1, 2017 - 16:00