มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

Date: 
Wednesday, November 29, 2017 - 13:30 to Friday, December 8, 2017 - 13:30