มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ต. อาจารย์ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

Date: 
Wednesday, October 11, 2017 - 09:15 to Monday, October 16, 2017 - 09:15