ผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

สำนักงานวิทยาเขตตรัง ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Date: 
Thursday, October 5, 2017 - 11:00 to Monday, October 16, 2017 - 11:00