ประกาศผลการสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

ประกาศผลการสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา

Date: 
Monday, June 5, 2017 - 15:30 to Friday, June 30, 2017 - 16:30