ประกาศ รับสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

หน่วยสวัสดิการนักศึกษา (วิชาทหาร) งานบริหารกิจการนักศึกษา ประกาศรับสมัครเรียนนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ 

รายละเอียดดังแนบ

Date: 
Wednesday, May 31, 2017 - 16:00 to Tuesday, August 15, 2017 - 16:00