ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งแม่ครัวประจำครัวกินรี

วันเวลารับสมัคร  ตั้งแต่วันที่ 6 - 13 กุมภาพันธ์ 2563  (ในวันเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น.)

วัน เวลา สถานที่ สอบคัดเลือก  วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

รายละเอียดดังแนบ

มทร.วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบแข่งขันลูกจ้างชั่วคราว ต.ช่างเทคนิค

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบแข่งขันเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค สังกัด คณะวิทย์-ประมง

มทร.วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างไฟฟ้า วุฒิ ปวส. จำนวน 1 อัตรา สังกัดสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มทร.วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มทร.วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมฯ

มทร.ศรีวิชัย ตรัง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ ภาคการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมฯ

มทร.วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

มทร.วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ภาคการสอบข้อเขียน

มทร.วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.อาจารย์ วุฒิ ป.โท ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว

รับสมัครผ่านระบบรับสมัครงานออนไลน์ ทางเว็บไซต์ job.rmutsv.ac.th เท่านั้น

เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 23 - 27 ธันวาคม 2562 ตามขั้นตอนในเว็บไซต์

ประกาศผลการพิจารณา จ้างเหมาบริการ จำนวน 84 อัตรา

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. 
ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

แก้ไขประกาศจ้างเหมาบริการ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แก้ไขประกาศจ้างเหมาบริการ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว