You are here

Home

ข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ จำนวน 2 ตำแหน่ง

สังกัดสำนักงานวิทยาเขตตรัง

ประจำงานบริหารนโยบายและแผน

1. เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย           จำนวน   1    อัตรา       ค่าจ้างเดือนละ   7,800  บาท

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว จำนวน 4 อัตรา

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  วุฒิป.ตรี  จำนวน 1 อัตรา  สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ ประจำวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.อาจารย์ 3 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ต.อาจารย์  จำนวน 3 อัตรา  สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ วุฒิป.โท  ประจำสาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการ

ทั้งนี้ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมาทำสัญญาจ้างโดยนำเงินสด จำนวน 5 % ของค่าจ้างทั้งหมด
เพื่อค้ำประกันสัญญาในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานการคลังอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง พร้อมนำสำเนาสมุดบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาสิเกา 1 ฉบับ

ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ

ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

ประกาศจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำงานพัฒนานักศึกษา

แจ้งวันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

Pages