ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวสมัครงาน/ผล

ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา

ประกาศรับสมัครบุคคลจ้างเหมาบริการ จำนวน ๓ อัตรา

ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

ประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาตำแหน่งจ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา

 

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริหาร 9 อัตรา

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริหาร 9 อัตรา

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ประกาศผลการคัดเลือกจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

รายงานตัวเริ่มปฏิบัติงาน วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ หน่วยพัสดุ งานบริหารและวางแผน วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 

ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ 9 อัตรา

วันเวลารับสมัคร       &nb

ประกาศผลพิจารณาจ้างเหมาบริการจำนวน 61 อัตรา

ประกาศผลพิจารณาจ้างเหมาบริการจำนวน 61 อัตรา

ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลพิจารณาจ้างเหมาบริการจำนวน 61 อัตรา

ขอเปลี่ยนแปลงวันประกาศผลพิจารณาจ้างเหมาบริการจำนวน 61 อัตรา

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ วิทยาเขตตรัง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ วิทยาเขตตรัง