ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ข่าวประชาสัมพันธ์

การสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (ออนไลน์)

enlightenedการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564 ครั้งที่ 1 (ออนไลน์)
ลงทะเบียนสมัครสอบ 13-27 ก.ค.2564
ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ 30 ก.ค.2564
วันที่สอบ 14 ส.ค.2564
ประกาศผลสอบ 20 ส.ค.2564

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระลอกใหม่ (ฉบับที่ 9 )

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ระลอกใหม่ฉบับที่ 9 ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564

เพื่อเป็นมาตรการและแนวทางปฏิบัติการเฝ้าระวัง

ปฏิทินการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2564

enlightened1. สอบ RMUTSV TEST 1/2564    
ลงทะเบียนสมัครสอบ 13-27 ก.ค.2564
ประกาศรายชื่อ/ห้องสอบ 30 ก.ค.2564
วันที่สอบ 14 ส.ค.2564
ประกาศผลสอบ 20 ส.ค.2564

ขอเชิญบุคลากร เข้าร่วมโครงการอบรม "สร้างนักจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ 2564

วิทยาลัยชุมชนระนอง  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรม"สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ  2564  ระหว่างวันที่  19-23  กรกฎาคม 2564 ณ ภูธารารีสอร์ท  อำเภอเมือง จังหวัดระนอง  

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4

ผลการสอบ RMUTSV TEST ปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 4

ตรวจสอบในระบบสารสนเทศนักศึกษา

**ระบบสารสนเทศนักศึกษา http://trang.sis.rmutsv.ac.th/

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่องการลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

แจ้งปฏิทินการสอบ RMUTSV TEST ครั้งที่ 4/2563 (ออนไลน์)

วันที่ 22 เม.ย.– 4 พ.ค. 2564 
นักศึกษาและอาจารย์คุมสอบเข้ากลุ่มไลน์ห้องสอบ 
1.นักศึกษาตามรายชื่อสมัครสอบ RMUTSV TEST ครั้งที่ 4/2563 นักศึกษาเข้ากลุ่มไลน์ห้องสอบ
ห้อง302 http://line.me/ti/g/j63kqixHI8

ประกาศ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ทุนการศึกษาช่วยเหลือนักศึกษาในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค COVID-19

ประกาศ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายวิชาเปิด ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563

แจ้งแนวทางการปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (IC3 Online)

แจ้งแนวทางการปฏิบัติการทดสอบสมรรถนะด้านสารสนเทศแบบออนไลน์ (สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์) และปฏิทินกำหนดการจัดสอบฯ  ผ่านระบบจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (LMS) >> ไม่มีค่าธรรมเนียมการสอบ <<
สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์  ที่จะสำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563
สำหรับนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ (กรณี สมัครและชำระเงิน ระหว่างวันที่ 2-25 เมษายน 2564 )