Get Adobe Flash player
ภาษาไทย

You are here

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศตารางสอบทับซ้อนกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

เริ่มสอบช่วงเช้า  08.00 น.

เริ่มสอบช่วงบ่าย 12.00 น.

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบตารางสอบ หากมีทับซ้อนให้แจ้งสอบทับซ้อนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มกราคม 2563

เช้า  เริ่มสอบ 08.00 น. เป็นต้นไป

บ่าย เริ่มสอบ 12.00 น. เป็นต้นไป

รายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ขอให้นักศึกษาดูรายวิชาเปิดจากไฟล์เพื่อใช้ลงทะเบียน ภาคการศึกษา 2/2562

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศตารางสอบปลายภาค (เฉพาะทับซ้อน) และรายชื่อเข้าสอบ ปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สอบช่วงเช้า
วันที่ 28 ตุลาคม 2562 สอบช่วงบ่าย

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

แจ้งทับซ้อน  (ลงชื่อตามวัน-เวลา ที่วิชานั้นทับซ้อน)
แจ้งทับซ้อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2562

(ไม่แจ้งภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา)

หมายเหตุ**   วิชาทับซ้อน...สอบวันเดิม

(เช้า-เริ่มสอบ 08.00 น. /บ่าย-เริ่มสอบ 12.00 น. ห้องสอบ ฉ.201)

ประกาศรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

รายชื่อของนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา หากมีรายชื่อตกหล่นกรุณาติดต่อหน่วยทะเบียนและประมวลผลค่ะ

รับสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

Pages