Get Adobe Flash player
ภาษาไทย

You are here

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

รายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ขอให้นักศึกษาดูรายวิชาเปิดจากไฟล์เพื่อใช้ลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1/2562

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562

ขอให้นักศึกษาที่แจ้งสอบทับซ้อน ตรวจสอบวันสอบ และเข้าสอบตรงตามเวลานะคะ

อาจารย์ที่เป็นกรรมการคุมสอบทับซ้อน หากไม่มีนักศึกษาแจ้งสอบทับซ้อน จะไม่มีการคุมสอบค่ะ

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2561 นอกเหนือจากที่แจ้งในรายวิชาเปิด ให้ติดต่อหน่วยทะเบียนและประมวลผล ก่อนลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2561 นะคะ

นักศึกษาต้องเช็ควันสอบ จะสอบตั้งแต่วันที่ 18-26 มีนาคม 2562 หากนักศึกษาคนใดมีสอบรายวิชาทับซ้อนให้แจ้งทับซ้อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 มีนาคม 2562

(หากไม่แจ้งภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา)
หมายเหตุ**   วิชาทับซ้อน...สอบวันเดิม

(เช้า-เริ่มสอบ 08.00 น. /บ่าย-เริ่มสอบ 12.00 น. ห้องสอบ ฉ.201)

สำหรับอาจารย์ที่มีรายชื่อคุมสอบทับซ้อน จะประกาศอีกครั้งหลังจาก นักศึกษาแจ้งทับซ้อนเสร็จสิ้น 
ภายในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 ค่ะ

ประกาศรายชื่อนักศึกษาแจ้งทับซ้อนกลางภาค 2/2561
ขอให้นักศึกษาที่มีรายชื่อตกหล่น หลังแจ้งทับซ้อน กรุณาติดต่อหน่วยทะเบียนฯ ด่วนนะคะ

ขอให้นักศึกษาที่แจ้งสอบทับซ้อน ตรวจสอบวันสอบ และเข้าสอบตรงตามเวลานะคะ

อาจารย์ที่เป็นกรรมการคุมสอบทับซ้อน หากไม่มีนักศึกษาแจ้งสอบทับซ้อน จะไม่มีการคุมสอบค่ะ

ประกาศรายชื่อเข้าสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2 /2561

วันที่ 14 มกราคม 2562  สอบช่วงเช้า
วันที่ 14 มกราคม 2562  สอบช่วงบ่าย

Pages