ขอใช้บริการอาคารสถานที่

กรอกแบบคำขอใช้บริการอาคารสถานที่ || แสดงรายการทั้งหมด ||

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ขอใช้บริการสถานที่ วันที่เข้าใช้ วันที่สิ้นสุด การอนุมัติ
1 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  คอมฯ โปรเจคเตอร์ โต๊ะลงทะเบียนหน้าห้อง 04-7-2022 เวลา 13.00 น. น. 05-7-2022 เวลา 16.00 น. น. รออนุมัติ
2 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  เครื่องเสียง ,โพเดียม. ,โต๊ะ-เก้าอี้ลงทะเบียน 2 ตัว ,อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 06-7-2022 เวลา 08.00 น. 06-7-2022 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
3 ชนิภักดิ์  ครชาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี    พัดลม จำนวน 3 ตัว 06-7-2022 เวลา 07.30 น. 06-7-2022 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
4 ชนิภักดิ์  ครชาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี    1.อาสนะ จำนวน 5 ชุด 2.โต๊ะหมู่ จำนวน 1 ชุด 3.เสื่อม้วน จำนวน 10 ผืน 4.เวทีสำหรับพระภิกษุ จำนวน 5 รูป 06-7-2022 เวลา 07.30 น. 06-7-2022 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
5 ชนิภักดิ์  ครชาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี     1.ธงชาติ จำนวน 3 ผืน 2.ขาตั้งธง จำนวน 11 อัน 3.ธง ร.9 3 ผืน 4.เสาธง จำนวน 11 อัน 01-7-2022 เวลา 12.30 น. 01-7-2022 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
6 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    อาคารกีฬาราชมงคลตรัง  โต๊ะลงทะเบียน 3 ตัว, เก้าอี้30 ตัว พร้อมผ้าคลุมเก้าอี้ , หมอน ,ผ้าห่ม 20 ชุด เสื่อ 10 ผื่น,กระเป๋ายาสามัญประจำบ้าน , โซฟา 04-7-2022 เวลา 16.00 น. น. 07-7-2022 เวลา 20.00 น. น. อนุมัติ
7 นางเพชรรัตน์  ศิริไพศาล สำนักงานวิทยาเขตตรัง    ติดป้ายไวนิล ต้อนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 บริเวณ เกาะชะนี 22-6-2022 เวลา 13.00 น. 15-7-2022 เวลา 15.30 น. อนุมัติ
8 ปิยะนุช  นาพอ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เก้าอี้ จำนวน 100 ตัว 05-7-2022 เวลา 08.00 น. 05-7-2022 เวลา 15.00 น. อนุมัติ
9 ปิยะนุช  นาพอ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  เครื่องเสียง โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เก้าอี้ จำนวน 100 ตัว 02-7-2022 เวลา 08.00 น. 02-7-2022 เวลา 15.00 น. อนุมัติ
10 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    อาคารกีฬาราชมงคลตรัง  เครื่องเสียง ,โพเดียม. โต๊ะขาวจำนวน 8 ตัว ,เก้าอี้ ,อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา จำนวน 15 ตัว 03-7-2022 เวลา 15.30 น. 07-7-2022 เวลา 19.30 น. อนุมัติ
11 ผศ.ดร อมรรัตน์   อังอัจฉะริยะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  ไมค์ 04-7-2022 เวลา 12:00 น. 04-7-2022 เวลา 14:00 น. อนุมัติ
12 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม  คอมฯ โปรเจคเตอร์ โต๊ะลงทะเบียนหน้าห้อง 04-7-2022 เวลา 08.00 น. น. 05-7-2022 เวลา 16.00 น. น. อนุมัติ
13 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 01-7-2022 เวลา 12.00 น. 01-7-2022 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
14 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา 01-7-2022 เวลา 12.00 น. 01-7-2022 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
15 นิภาพร  ช่วยธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม  คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน 15-6-2022 เวลา 08.00 น. 17-6-2022 เวลา 16.00 น. อนุมัติ
16 นิภาพร  ช่วยธานี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โต๊ะลงทะเบียน3 ตัว และชุดโซฟารับแขก1ชุด 15-6-2022 เวลา 08.00 น. 17-6-2022 เวลา 16.00 น. อนุมัติ
17 ธเนศ  สินธุ์ประจิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   - ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม  - 07-ก.ค.-1479 เวลา 07:30 น. 07-มิ.ย.-2022 เวลา 12:00 น. อนุมัติ
18 นายพงษ์อมร  ชนะกุล สำนักงานวิทยาเขตตรัง   หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  โต๊ะขาว 15 ตัว, เก้าอี้พลาสติก 300 ตัว, โพเดียม 1 ตัว, โซฟา 1 ชุด 01-7-2022 เวลา 07.00 น. น. 01-7-2022 เวลา 16.30 น. น. อนุมัติ
19 ปิยะนุช  นาพอ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  เครื่องคอม โปรเจคเตอร์ เครื่องเสียง 01-8-2022 เวลา 14.00 น. 03-8-2022 เวลา 19.00 น. อนุมัติ
20 ปิยะนุช  นาพอ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  เครื่องคอม โปรเจคเตอร์ เครื่องเสีย 05-7-2022 เวลา 14.00 น. 07-7-2022 เวลา 13.00 น. อนุมัติ
21 กิตติพงษ์  สนิทปู่ สำนักงานวิทยาเขตตรัง   ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โต๊ะลงทะเบียนและชุดโซฟารับแขก1ชุด โต๊ะขาวหน้าใหญ่10ตัว เก้าอี้พลาสติก60ตัว 13-7-2022 เวลา 8.30 น. 13-7-2022 เวลา 16:30 น. อนุมัติ
22 นางปรีดา  ปราบเขตต์ สำนักงานวิทยาเขตตรัง    ติดตั้งป้ายไวนิล บริเวณสวนปาล์ม 02-6-2022 เวลา 9.30 น. 02-6-2022 เวลา 16.30 น. อนุมัติ
23 กิตติพงษ์  สนิทปู่ สำนักงานวิทยาเขตตรัง   ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โต๊ะลงทะเบียนและชุดโซฟารับแขก1ชุด พร้อมเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 07-5-2022 เวลา 08:30 น. 07-5-2022 เวลา 16:30 น. อนุมัติ
24 กิตติพงษ์  สนิทปู่ สำนักงานวิทยาเขตตรัง   ชายหาดราชมงคลตรัง  เต็นท์ 1 หลัง โต๊ะขาว 2 ตัว เก้าอี้พลาสติก 10 ตัว 13-4-2022 เวลา 08:30 น. 15-4-2022 เวลา 16:30 น. อนุมัติ
25 นายพงษ์อมร  ชนะกุล สำนักงานวิทยาเขตตรัง    โต๊ะขาว 5 ตัว, เก้าอี้พลาสติก 100 ตัว, โต๊ะพร้อมเก้าอี้ไม้สำหรับรดน้ำผู้อาวุโส 3 ชุด, โต๊ะหมู่บูชา 1 ชุด 12-4-2022 เวลา 08.30 น. 12-4-2022 เวลา 13.00 น. อนุมัติ
26 เรณู  มากนคร สำนักงานวิทยาเขตตรัง    ห้องโถงอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง อุปกรณ์ต้องใช้ตามเอกสารแนบ 24-3-2022 เวลา 14.00 น. 25-3-2022 เวลา 18.00 น. อนุมัติ
27 นางสาววิยดา  ช่วยธานี สำนักงานวิทยาเขตตรัง   หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  โต๊ะ+เก้าอี้ 15-2-2022 เวลา 12.00 น. 15-2-2022 เวลา 16.00 น. อนุมัติ
28 นายพงษ์อมร  ชนะกุล สำนักงานวิทยาเขตตรัง    โต๊ะขาว 3 ตัว, เก้าอี้พลาสติก 10 ตัว 23-2-2022 เวลา 08.30 น. 23-2-2022 เวลา 12.00 น. อนุมัติ
29 เรณู  มากนคร สำนักงานวิทยาเขตตรัง   หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  1.จอโปรเจคเตอร์ +ไมค์โคโฟน 2.โต๊ะขาว 7 ตัว+ผ้าปู 3.เก้าอี้พลาสติก 40 ตัว 28-2-2022 เวลา 08.00 น. 28-2-2022 เวลา 16.00 น. อนุมัติ
30 นางสาวสุกานดา  ฤทธิชัย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว     โต๊ะหมู่บูชา/แผ่นพื้นนั่งพระ 03-2-2022 เวลา 09.00 น. น. 04-2-2022 เวลา 15.00 น. อนุมัติ
31 นายพงษ์อมร  ชนะกุล สำนักงานวิทยาเขตตรัง    ผ้าปูที่นอน 5 ผืน, ผ้าห่ม 5 ผืน, ปลอกหมอน 5 ลูก, 27-1-2022 เวลา 10.00 น. 27-1-2022 เวลา 12.00 น. อนุมัติ
32 อรทัย  จริงจิตร สำนักงานวิทยาเขตตรัง    1.ปลวกริมฟุตบาทและลานจอดรถ / ล้นเข้าถนน 2.ป้ายศูนย์การเรียนรู้ /คราบดำ 3.ธงชาติที่ป้ายตึก / ขออันใหม่ 4.ทางเข้าตึกเป็นหลุม / ขอหินมาถม 25-1-2022 เวลา 9.00 น. 26-1-2022 เวลา 16.00 น. อนุมัติ
33 อรทัย  จริงจิตร สำนักงานวิทยาเขตตรัง    เคลื่อนย้ายโต๊ะ 17-1-2022 เวลา 13.30 น. 17-1-2022 เวลา 14.00 น. อนุมัติ
34 นางปรีดา  ปราบเขตต์ สำนักงานวิทยาเขตตรัง    เต้น สำหรับเข้าร่วมพิธีนั่ง 1 หลัง โด๊ะขาว 5 ตัว เก้าอี้ 100 ตัว โต๊ะจีน 1 ตัว 18-1-2022 เวลา 9.30 น. 18-1-2022 เวลา 12.00 น. อนุมัติ
35 นายพงษ์อมร  ชนะกุล สำนักงานวิทยาเขตตรัง    โต๊ะขาว 5 ตัว, เก้าอี้พลาสติก 10 ตัว 18-1-2022 เวลา 06.30 น. 18-1-2022 เวลา 12.00 น. อนุมัติ
36 ภัสราวรรณ   ศิริพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา  - ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  - 11-ม.ค.-2022 เวลา 08:00 น. 11-ม.ค.-2022 เวลา 16:00 น. อนุมัติ
37 นางสาวกชธินันท์  ทองคำ สถาบันวิจัยและพัฒนา   ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ  โปรเดียม ไมล์ จอโปรเจคเตอร์ 23-12-2021 เวลา 08.00 น. 25-12-2021 เวลา 16.00 น. อนุมัติ
38 นางกฤติยาภรณ์  บุญเดช คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี  เก้าอี้พลาสติก (70 ตัว) และโต๊ะขาวหน้าเล็ก (10 ตัว) 16-12-2021 เวลา 10.00 น. 18-12-2021 เวลา 13.00 น. อนุมัติ
39 เพชรรัตน์  ศิริไพศาล สำนักงานวิทยาเขตตรัง    ติดป้ายไวนิล รับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2565 บริเวณ เกาะชะนี 27-10-2021 เวลา 10:00 น. 10-07-2022 เวลา 13:00 น. อนุมัติ
40 เรณู  มากนคร สำนักงานวิทยาเขตตรัง    ห้องโถงอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง 23-9-2021 เวลา 08.30 น. 23-9-2021 เวลา 16.30 น. อนุมัติ

หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25|