ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์(ภาษาอังกฤษ) สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

วิทยาเขตตรัง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งอาจารย์(ภาษาอังกฤษ) สังกัดวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Friday, November 17, 2023 - 08:45 to Friday, November 24, 2023 - 08:45