กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  จัดพิธีไหว้ครู    ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙  เพื่อแสดงความเคารพและรำลึกถึงบูรพาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาการ โดยมี รศ.ประชีพ  ชูพันธ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น ณ  ห้องประชุมพันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี และภาคบ่ายเป็นกิจกรรการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และการมอบรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ณ อาคารกีฬาราชมงคลตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง  

Date: 
Friday, August 26, 2016 - 10:30 to Tuesday, February 28, 2017 - 10:30