ถวายพระพรชัยมงคล 12 สิงหามหาราชินี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559 โดยมี ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธี มีบุคลากร อาจารย์ และนักศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุมพันตรีเพียร  จรรย์สืบศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง 

Date: 
Thursday, August 11, 2016 - 13:45 to Friday, April 28, 2017 - 13:45