ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

คณะผู้บริหาร อาจารย์บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยา เขตตรัง วิทยาเขตตรัง ร่วมทำบุญถวายเทียนพรรษา

สืบเนื่องจากกิจกรรมร่วมหล่อเทียนพรรษา เมื่อวันที่ 25 มิ.ย.-2 ก.ค.2563 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ในวันนี้ (3 ก.ค. 2563)เมื่อเวลา  09.10 น.ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมเดินทางเพื่อไปทำบุญถวายเทียนพรรษา จำนวน 5 วัด ประกอบด้วย 1.วัดไม้ฝาด  2. วัดสิเกา 3. วัดเขาไม้แก้ว 4.สำนักสงฆ์บ้านไร่ออก 5.วัดห้วยต่อ โดยมีแผนกกิจการนักศึกษา งานบริการการศึกษา สำนักงานวิทยาเขตตรัง เป็นผู้ดำเนินกิจกรรม เพื่อส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และเพื่อความเป็นสิริมงคล ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษามีส่วนรวมกิจกรรม ในวันเข้าพรรษาประจำปี 2563 ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน

Date: 
Friday, July 3, 2020 - 15:30 to Friday, July 2, 2021 - 15:30