ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

พิธีลงนาม ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน ๒๕๖๓)

เมื่อวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณโถงชั้น ๑ อาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง เป็นประธานในพิธี เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี จากนั้น ได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ตลอดจนนำผู้เข้าร่วมพิธี โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากร มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามมาตรการป้องกัน การเฝ้าระวังควบคุม การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่านการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างในการยืน เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้การให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม
Date: 
Friday, June 5, 2020 - 17:15 to Friday, June 30, 2023 - 17:15