ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนล่าง จ.ตรัง วางแผนการผ่าชันสูตรซากพะยูน

มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง (สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) ร่วมกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนล่าง จ.ตรัง วางแผนการผ่าชันสูตรซากพะยูน 

วันที่ 14 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. โดย ผศ.โกสินทร์ พัฒนมณีรองอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย ประจำวิทยาเขตตรัง นายปรีดา เกิดสุข ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผศ.ดร. ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และคุณสันติ นิลวัฒน์ หัวหน้าศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนล่าง จ.ตรัง และทีมสัตวแพทย์ร่วมประชุมหารือวางแผนการผ่าชันสูตรซากพะยูนที่รับมาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ณ สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผลการชันสูตร (14 มกราคม 2563) พบว่าพะยูนเพศผู้ น้ำหนัก 113 กิโลกรัม ความยาว 208 ซม. มีรอยขีดข่วนบริเวณลำตัวเป็นจำนวนมาก พบรอยช้ำบริเวณหัวถึงครีบอกทำให้มีเลือดคั่ง อาจเกิดจากถูกกระแทกจากพะยูนตัวอื่นในฝูงหรือถูกชนทำให้บาดเจ็บและเสียชีวิตอย่างเฉียบพลัน 

(ข้อมูลข่าวการผ่าซาก : สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

เรียบเรียง : กันต์กนิษฐ์ แสนพานิช นักประชาสัมพันธ์ / ภาพ : วิยดา ช่วยธานี    นักประชาสัมพันธ์

Date: 
Wednesday, January 15, 2020 - 15:00 to Friday, January 15, 2021 - 15:00