ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง สวัสดีปีใหม่ รองอธิการวิทยาเขตตรัง และถือฤกษ์งามยามดีในการเข้าใช้อาคารศูนย์ศึกษาธรรมชาติ

ผอ.ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง สวัสดีปีใหม่ รองอธิการวิทยาเขตตรัง และถือฤกษ์งามยามดีในการเข้าใช้อาคารศูนย์ศึกษาธรรมชาติ
.

วันนี้ (๑๓ มกราคม ๒๕๖๓) ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี รองอธิการประจำวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ต้อนรับ นายสันติ นิลวัตน์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่าง และทีมงาน สวัสดีปีใหม่ 2563 และถือฤกษ์งามยามดีในการเข้าใช้อาคารศูนย์ศึกษาธรรมชาติของมหาวิทยาลัย เนื้อที่กว่า 20 ไร่ ซึ่งได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ให้ใช้พื้นที่เพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนล่าง (ตรัง-กระบี่-สตูล) เป็นการชั่วคราว ในระยะเริ่มแรกเป็นเวลา 3 ปี ตามนโยบายการปรับปรุงโครงสร้างและหน้าที่ความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขึ้นใหม่และเป็นโครงการภายใต้ความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงในความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กับ มหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561
.

ทั้งนี้ เพื่อร่วมมือกันทางวิชาการในการศึกษาวิจัย และเฝ้าระวังรักษาทรัพยากรในพื้นที่ ทั้งหญ้าทะเล และสัตว์ทะเลหายาก ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทย อีกทั้งยังเป็น 1 ในโครงการ “มาเรียมโปรเจค” ภายใต้แผนพะยูนแห่งชาติ ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สาเหตุสำคัญที่เลือกพื้นที่จังหวัดตรัง เนื่องด้วยความหลากหลายทางชีวภาพของทรัพยากรสิ่งแวดล้อมติดทะเลและชายฝั่ง เป็นแหล่งหญ้าทะเลผืนใหญ่กว่า 18,000 ไร่ และแหล่งอาศัยของพะยูนฝูงใหญ่กว่า 180 ตัวของประเทศไทย จนทำให้อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ได้รับการประกาศเป็นมรดกอาเซียน และยังได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (Ramsar Site) เดิมกรม ทช. มีพื้นที่งานวิจัยอยู่ 6 จังหวัด ส่วนของภาคใต้อยู่ที่ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งค่อนข้างห่างไกล จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีสถานีศึกษาวิจัยในพื้นที่ เพื่อเก็บข้อมูล เฝ้าระวังดูแลรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู ดังนั้น ในอนาคตจึงมีความเป็นไปได้ที่ทางกรมอาจจะพิจารณาจัดสรรงบประมาณมาจัดสร้างโรงพยาบาลสัตว์ทะเลหายากในพื้นที่ของ มทร.ตรัง โดยไม่ต้องส่งไปรักษาที่จังหวัดภูเก็ต และช่วยให้ลดอัตราการตาย โดยเฉพาะ “มาเรียมโปรเจค” ซึ่งเป็น 1 ในแผนพะยูนแห่งชาติ เพื่อให้พะยูนมีเพิ่มจำนวนขึ้นเป็นที่น่าพอใจในระยะ 10 ปีข้างหน้า

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
#RUTS

---------------------------------------------------

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rutstrang/

เรียบเรียง : ดวงพร ง่วนสน (นักประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)

Date: 
Monday, January 13, 2020 - 18:15 to Tuesday, January 31, 2023 - 18:15