ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

นายกเหล่ากาชาดตรัง ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๕ ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

นายกเหล่ากาชาดตรัง ร่วมกับ กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๕ ตรวจเยี่ยมนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

วันนี้ (๑๓ มกราคม ๒๕๖๓) นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง พร้อมด้วยคณะกรรมการ ตรวจเยี่ยมนักศึกษาในพระราชานุเคราะห์ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมี นางอุษา ศรีเจริญ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตตรัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญชีวา หยงสตาร์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมบุคลากรงานบริหารกิจการนักศึกษาให้การต้อนรับ ด้วยสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มอบหมายให้ เหล่ากาชาดจังหวัดตรัง และกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๕ ติดตามนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในพื้นที่ตรัง คือ นายองอาจ  ศรีไทยรักษ์ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ ๑ หลักสูตรเทียบโอน คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง เพื่อมอบทุนการศึกษาและรับทราบตรวจติดตามพฤติกรรมของนักศึกษา

นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง กล่าวว่า ได้รับมอบหมายจากสภากาชาดไทย ให้สนับสนุนงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษา ที่ได้รับทุนในพระราชานุเคราะห์ฯ ในการตรวจเยี่ยมดูแล ให้คําแนะนําปรึกษาให้กําลังใจ และให้ความอบอุ่นเสมือนเป็นผู้ปกครอง พร้อมทั้งให้แนวคิดและแนวทางให้นักเรียนนักศึกษา รักในการเรียนมีความตั้งใจศึกษาต่อในระดับสูง ตามศักยภาพของแต่ละคนในแต่ละรายวิชาที่ตนเองศึกษาและมีความสนใจเป็นประจําทุกปี

#มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
#RUTS

---------------------------------------------------

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/rutstrang/

ภาพ/เรียบเรียง : ดวงพร ง่วนสน (นักประชาสัมพันธ์ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง)

Date: 
Monday, January 13, 2020 - 17:45 to Tuesday, January 31, 2023 - 17:45