ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ JIEC2019:The 8th PSU Education Conference.

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เชิญชวนคณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรและนักศึกษา
เข้าร่วมการประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : 
The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium
ภายใต้หัวข้อ “Growth Mindset, Innovative, and Integrated Work-Ready Education” 
ซึ่งมีปาฐกถาพิเศษ อภิปราย/เสวนา บรรยาย Workshop และนำเสนอผลงาน 
ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 ณ  Conference Hall  
ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา
ลงทะเบียนร่วมประชุมที่ www.psued.org 

แนบไฟล์เอกสาร: 
Date: 
Monday, November 25, 2019 - 14:45