ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

เชิญส่งผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการ Joint International Education Conference 2019 (JIEC 2019) : The 8th PSU Education Conference & 4th Inspirational Scholar Symposium

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาผู้สนใจ
ร่วมการประชุมวิชาการระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม พ.ศ. 2562 
ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ส่งผลงานวิจัย เพื่อการนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ 
ได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 
ทางเว็บไซต์ www.psued.org
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช 
โทร.074289211 โทรสาร.074289228
email wilailuck.p@psu.ac.th

 

Date: 
Tuesday, September 10, 2019 - 18:30 to Monday, September 30, 2019 - 18:30