มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ร่วมแถลงข่าวเทศกาล “แลลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย”

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง ให้เกียรติเป็นประธานงานแถลงข่าว พร้อมด้วย ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย นายวิโรจน์  เยาว์ดำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี พันจ่าเอก ดร.พิทักษ์พงษ์  ชัยคช ประธานชมรมกีฬาจักรยานจังหวัดตรัง และนางสาวนันทวัน  ศิริโภคพัฒน์ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานตรัง ร่วมแถลงข่าว เทศกาลแลลูกลม ชมถ้ำเขาช้างหาย จัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 – 18 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณเลียบคลองชลประทาน ต.นาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรัง ซึ่งจัดโดยจังหวัดตรัง ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)สำนักงานตรัง สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี

Date: 
Monday, February 12, 2018 - 14:15 to Tuesday, May 1, 2018 - 14:15