ผู้บริหารสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายปรีดา เกิดสุข
ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาโนช ขำเจริญ
รองผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม