ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยฯ

 ตราสัญลักษ์ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    

                                                                                                                  


 ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย          


ยางนา จัดอยู่ในวงศ์ Dipterocarpaceae สกุล Dipterocarpus มีถิ่นกำเนิดดั้งเดิมอยู่ ในเกาะบอร์เนียว ไม้ยางนาชอบขึ้นอยู่ในพื้นที่ที่มีความชุ่มชื้นโดยเฉพาะในที่ราบริมน้ำทั่วไป เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ไม่ผลัดใบ มีความสูง 30-40 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกเรียบหนา เนื้อไม้สีน้ำตาลเเดง ใบเป็นรูปไข่เเกมรูปหอก ดอกเป็นสีชมพูออกเป็นช่อสั่นๆตามง่าม ผลมีลักษณะกลมมีครีบตามยาวตลอด 5 ครีบ  ดูรายละเอียด>>

 ต้นไม้ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง          


ต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง ได้แก่ ต้นเสม็ดขาว (Melaleuca leucadendron Linn.var. minor Duthie) เสม็ดเป็นไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เปลือกมีสีขาว นิ่ม เมื่อลอกออกมาจากลำต้นลักษณะเป็แผ่นกระดาษ ใบรูปยาวโค้ง และมีจุดของต่อมน้ำมัน ดอกมีขนาดเล็กอยู่รวมเป็นกระจุก เป็นช่อยาว มีสีนวล เสม็ดขาวเป็นพืชที่ชอบน้ำและดินที่เป็นกรด  รายละเอียด>>