ราชมงคลศรีวิชัย

มีทักษะการสื่อสาร เชี่ยวชาญปฏิบัติ  สร้างนักปฏิบัติมืออาชีพ

ติดต่อ-สอบถาม

สำนักงานวิทยาเขตตรัง

ที่อยู่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง  92150

โทรศัพท์    0-7520-4057- 8

โทรสาร      0-7520-4059

เว็บไซต์       http://trang.rmutsv.ac.th

สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

ที่อยู่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง  92150

โทรศัพท์    0-7520-4063

โทรสาร      0-7520-4064

เว็บไซต์     http://fishtech.rmutsv.ac.th/

 

สำนักงานวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

ที่อยู่  วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

179 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง  92150

โทรศัพท์    0-7520-4060

โทรสาร      0-7520-4061

เว็บไซต์      http://cht.rmutsv.ac.th/

สำนักงานคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

ที่อยู่  คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

179 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง  92150

ทรศัพท์    0-7520-4060

โทรสาร      0-7520-4061

เว็บไซต์     http://engtech.rmutsv.ac.th

สำนักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา

ที่อยู่  สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง  9215

0โทรศัพท์    0-7520-4070

โทรสาร      0-7520-4071

เว็บไซต์       http://rdi.rmutsv.ac.th/

 

สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่อยู่  สถาบันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

179 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง  92150

โทรศัพท์     0-7520-4068

โทรสาร       0-7520-4069

เว็บไซต์       http://nrei.rmutsv.ac.th/

ยินดีต้อนรับสู่..สถานที่ท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 
       
 
 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ศูนบริการนักท่องเที่ยว
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
 
.......................................................................................................................................................................  
จุดชมเกาะชะนี
เกาะขนาดเล็ก 2 เกาะ ตั้งอยู่บริเวณทางเข้าภายใน มทร.ศรีวิชัย ตรังเป็นจุดผักผ่อนที่ร่มรื่นและชมความน่ารักของเหล่าชะนีนานาพันธุ์
 
......................................................................................................................................................................  
       
ประภาคาร
สามารถชมสถานที่ท่องเที่ยวภายใน มทร.ตรังได้จากที่สูง
 
......................................................................................................................................................................  
       


 

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำราชมงคลศรีวิชัยตรัง
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจได้เรียนรู้ชีววิทยาพืชน้ำและสัตว์น้ำ
ปัจจุบันมีพันธุ์สัตว์น้ำมากกว่า 200 ชนิด
และโชว์สุดพิเศษจากแมวน้ำแอฟริกาใต้ในทุกวัน
รายละเอียดเพิ่มเติม
 
       
......................................................................................................................................................................  
   
 
หาดราชมงคล
ชายหาดและทิวสนที่ทอดยาวกว่า 4 กิโลเมตร
ทางด้านฝั่งทะเลอันดามัน ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อน
บริเวณริมชายหาดมีห้องน้ำและร้านค้า - ร้านอาหาร
สำหรับบริการนักท่องเที่ยว
 
       
......................................................................................................................................................................  
       
หาดวิวาห์ใต้สมุทร
ชายหาดที่โอบล้อมด้วยหน้าผาและภูเขาสวยงาม
และทุกๆปี จะมีการจัดเลี้ยงคู่รักจากทั่วทุกมุมโลกกับ
พิธีวิวาห์ใต้สมุทร (Underwater Wedding Ceremony)
 
......................................................................................................................................................................  
       
ทางเดินศึกษาธรรมชาติ
เป็นเส้นทางเดินเพื่อศึกษาความอุดมสมบูรณ์
ของทรัพยากรป่าชายเลนและพันธุ์สัตว์น้ำ
มีระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
 
       

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง