Get Adobe Flash player
ภาษาไทย

You are here

Home

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศตารางสอบทับซ้อนกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

เริ่มสอบช่วงเช้า  08.00 น.

เริ่มสอบช่วงบ่าย 12.00 น.

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบตารางสอบ หากมีทับซ้อนให้แจ้งสอบทับซ้อนได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 มกราคม 2563

เช้า  เริ่มสอบ 08.00 น. เป็นต้นไป

บ่าย เริ่มสอบ 12.00 น. เป็นต้นไป

รายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 2/2562

ขอให้นักศึกษาดูรายวิชาเปิดจากไฟล์เพื่อใช้ลงทะเบียน ภาคการศึกษา 2/2562

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียน 2 ปีการศึกษา 2562

ประกาศตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

แจ้งทับซ้อน  (ลงชื่อตามวัน-เวลา ที่วิชานั้นทับซ้อน)
แจ้งทับซ้อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 ตุลาคม 2562

(ไม่แจ้งภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา)

หมายเหตุ**   วิชาทับซ้อน...สอบวันเดิม

(เช้า-เริ่มสอบ 08.00 น. /บ่าย-เริ่มสอบ 12.00 น. ห้องสอบ ฉ.201)

ประกาศรายชื่อผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2562

รายชื่อของนักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษา หากมีรายชื่อตกหล่นกรุณาติดต่อหน่วยทะเบียนและประมวลผลค่ะ

รับสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประกาศตารางสอบกลางภาค (เฉพาะทับซ้อน) และรายชื่อเข้าสอบ กลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

นักศึกษาที่แจ้งทับซ้อน กรุณาตรวจสอบรายชื่อด้วยนะคะ หากมีรายชื่อตกหล่น กรุณารีบติดต่อหน่วยทะเบียนและประมวลผลด่วนค่ะ

สำหรับคณะกรรมการกำกับห้องสอบ ทับซ้อนกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562 กรุณาตรวจสอบใหม่นะคะ

คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีฝึกซ้อมย่อยพระราชทานปริญญาบัตร

ประกาศตารางสอบกลางภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2562

แจ้งทับซ้อน  (ลงชื่อตามวัน-เวลา ที่วิชานั้นทับซ้อน)
แจ้งทับซ้อนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 สิงหาคม 2562

(ไม่แจ้งภายในวันที่กำหนด นักศึกษาต้องเลือกเข้าสอบเพียง 1 วิชา)

หมายเหตุ**   วิชาทับซ้อน...สอบวันเดิม

(เช้า-เริ่มสอบ 08.00 น. /บ่าย-เริ่มสอบ 12.00 น. ห้องสอบ ฉ.201)

รายวิชาเปิด ภาคการศึกษาที่ 1/2562

ขอให้นักศึกษาดูรายวิชาเปิดจากไฟล์เพื่อใช้ลงทะเบียน ภาคการศึกษา 1/2562

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2562

ขอให้นักศึกษาที่แจ้งสอบทับซ้อน ตรวจสอบวันสอบ และเข้าสอบตรงตามเวลานะคะ

อาจารย์ที่เป็นกรรมการคุมสอบทับซ้อน หากไม่มีนักศึกษาแจ้งสอบทับซ้อน จะไม่มีการคุมสอบค่ะ

ข้อปฏิบัติการลงทะเบียนเรียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561

สำหรับนักศึกษาที่ประสงค์ขอลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2561 นอกเหนือจากที่แจ้งในรายวิชาเปิด ให้ติดต่อหน่วยทะเบียนและประมวลผล ก่อนลงทะเบียนภาคฤดูร้อน/2561 นะคะ

Pages