ค้นหาจาก รายการ   
ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน ขอใช้บริการสถานที่ วันที่ขอใช้บริการ การอนุมัติ รายงาน
1 นางสาวปุญชรัสมิ์  แสงศรีจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง 15-8-2020 ถึง 15-8-2020 รออนุมัติ รายงาน
2 อัครเดช  ศิวรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ใต้ถุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 15-8-2020 ถึง 15-8-2020 อนุมัติ รายงาน
3 ลักษมี  วิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม projector, เครื่องเสียง, ไมค์ 26-8-2020 ถึง 26-8-2020 อนุมัติ รายงาน
4 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โต๊ะ ลงทะเบียน 05-8-2020 ถึง 05-8-2020 อนุมัติ รายงาน
5 จิรัชญา  บุญช่วย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โปรแจ็คเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง 17-8-2020 ถึง 18-8-2020 อนุมัติ รายงาน
6 โอษฐ์สุมา  ชุมพงศ์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เครื่องฉายโปรเจคเตอร์, labtop พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง 20-8-2020 ถึง 21-8-2020 อนุมัติ รายงาน
7 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โน๊ตบุ๊ค โต๊ะลงทะเบียน 05-8-2020 ถึง 05-8-2020 อนุมัติ รายงาน
8 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม เครื่องเสียง ,โพเดียม. โต๊ะขาวจำนวน 8 ตัว ,เก้าอี้ ,อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา จำนวน 15 ตัว 06-8-2020 ถึง 06-8-2020 อนุมัติ รายงาน
9 ปิวรา  มณีนิตย์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โน๊ตบุค ไมโครโฟน 2 ตัว โพเดียม 2 แท่น กล้องถ่ายทอดสด 25-8-2020 ถึง 26-8-2020 อนุมัติ รายงาน
10 ธเนศ  สินธุ์ประจิม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง   - ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ - 13-ส.ค.-2020 ถึง 13-ส.ค.-2020 อนุมัติ รายงาน
11 ปิวรา  มณีนิตย์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โน๊ตบุค ไมโครโฟน 2 ตัว กล้องถ่ายทอดสด 30-7-2020 ถึง 30-7-2020 อนุมัติ รายงาน
12 เรณู  มากนคร สำนักงานวิทยาเขตตรัง   ห้องโถงอาคารสำนักงานวิทยาเขตตรัง 29-7-2020 ถึง 30-7-2020 อนุมัติ รายงาน
13 นัดดาพร  ชัยพล สำนักงานวิทยาเขตตรัง   ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โปรเจ็คเตอร์ 07-8-2020 ถึง 09-8-2020 อนุมัติ รายงาน
14 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเรียนรวม เครื่องเสียง ,โพเดียม. โต๊ะขาวจำนวน 8 ตัว ,เก้าอี้ ,อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา จำนวน 15 ตัว 05-8-2020 ถึง 05-8-2020 อนุมัติ รายงาน
15 นางสาวปุญชรัสมิ์  แสงศรีจันทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง 08-8-2020 ถึง 08-8-2020 อนุมัติ รายงาน
16 ดวงพร  ง่วนสน สำนักงานวิทยาเขตตรัง   โพเดียม 24-ก.ค.-2019 ถึง 24-ก.ค.-2019 อนุมัติ รายงาน
17 ดวงพร  ง่วนสน สำนักงานวิทยาเขตตรัง   ถอนการติดตั้งป้ยไวนิล จำนวน 3 ป้าย 22-7-2020 ถึง 22-7-2020 อนุมัติ รายงาน
18 ปิวรา  มณีนิตย์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โน๊ตบุค ไมโครโฟน 2 ตัว โพเดียม 1 แท่น โต๊ะขาว 3 ตัว กล้องบันทึกภาพ 22-7-2020 ถึง 22-7-2020 อนุมัติ รายงาน
19 อาทิตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โน๊ตบุ๊ค โต๊ะลงทะเบียน 05-8-2020 ถึง 05-8-2020 อนุมัติ รายงาน
20 นางสุภาวดี  แสงสีจันทร์ สำนักงานวิทยาเขตตรัง   ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โต๊ะ เก้าอี้ 29-7-2020 ถึง 29-7-2020 อนุมัติ รายงาน
21 อาิทตย์  ด้วนเกตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี เครื่องเสียง ,โพเดียม. โต๊ะขาวจำนวน 8 ตัว ,เก้าอี้ ,อุปกรณ์โสตทัศนศึกษา จำนวน 15 ตัว 30-7-2020 ถึง 30-7-2020 อนุมัติ รายงาน
22 นัดดาพร  ชัยพล สำนักงานวิทยาเขตตรัง   ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โปรเจ็คเตอร์ 06-8-2020 ถึง 06-8-2020 อนุมัติ รายงาน
23 ชนิภักดิ์  ครชาตรี สำนักงานวิทยาเขตตรัง   หอประชุมพันตรีเพียร จรรย์สืบศรี 1.โต๊ะขาวขาพับ จำนวน 16 ตัว 2.เก้าอี้พลาสติก 50 ตัว 3.ชุดโซฟา 4 ที่นั่ง 4.โพเดี่ยม 1 ตัว 5.เก้าอี้บุนวมพร้อมผ้าคลุม จำนวน 30 ตัว 6.ชุดโต๊ะหมุู่บูชา 1 ชุดตั 29-7-2020 ถึง 30-7-2020 อนุมัติ รายงาน
24 ปิวรา  มณีนิตย์ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    ห้องประชุมใหญ่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ กล้อง ไมโครโฟน2ตัว 30-7-2020 ถึง 30-7-2020 อนุมัติ รายงาน
25 กัญจน์กมล  กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง 18-7-2020 ถึง 18-7-2020 อนุมัติ รายงาน
26 นายธรรมจักร  เล็กบรรจง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คอมพิวเตอร์ ไมโครโฟน 14-7-2020 ถึง 15-7-2020 อนุมัติ รายงาน
27 กัญจน์กมล  กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เครื่องเสียง ไมโครโฟน โปรเจ๊กเตอร์ 07-7-2020 ถึง 07-7-2020 อนุมัติ รายงาน
28 กัญจน์กมล  กลิ่นหอม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ไมโครโฟน 04-7-2020 ถึง 04-7-2020 อนุมัติ รายงาน
29 จุรีรัตน์  คงอ่อนศรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ 22-26 มิถุนายน 2563 ถึง 22-26 มิถุนายน 2563 อนุมัติ รายงาน
30 อ.ชยนรรจ์  ขาวปลอด วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว    ห้องประชุม ฉ202 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ไมโครโฟนม, คอมพิวเตอร์, โปรเจคเตอร์ 27-6-2020 ถึง 28-6-2020 อนุมัติ รายงาน
หน้า |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26|