หน้าหลัก เกี่ยวกับวิทยาเขตตรัง คณะ/หน่วยงาน หลักสูตร ระบบสารสนเทศ ติดต่อ-สอบถาม English
   
Untitled Document
  สถานที่ติดต่อ   | การเดินทาง  |  แผนที่ มทร.ตรัง  |  เที่ยวราชมงคลตรัง
 
   
 
   
     
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง   179 หมู่ที่ 3 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง  92150
โทรศัพท์ 075-204051-5   โทรสาร 075-204059